Nieuwe invulling plantenbakken

Afgelopen maand heeft een groep betrokken Gouwenaars op initiatief van wijkteam Nieuwe Park (Manon Vonk) en Gouda Bruist (Mirjam Wagendorp) de plantenbakken langs de Vredebest en het Stationsplein gevuld met nieuwe vaste planten. In vier uur tijd was het onkruid en afval (vooral heel veel peuken) verwijderd uit de bakken, nieuwe voedselrijke grond toegevoegd en nieuwe planten gepoot. Daarnaast is direct rondom de plantenbakken flink geschrobd met de bezem om de straat een stukje schoner te maken.

Het was in 2007 dat de Gemeente op verzoek van het wijkteam Nieuwe Park het stationsgebied met hen ging schouwen. Een uitbreiding van de fietsenstalling op de groene zone rond de monumentale platanen was gepland. Het wijkteam erkende de noodzaak tot uitbreiding van de stallingmogelijkheden, waarbij zij het liever bijvoorbeeld langs de spoordijk had gezien. Het wijkteam pleitte toen vooral voor een aanpak van het gebied om verdere verrommeling te voorkomen. Schoonmaken en verven in de Goudse groene kleur van de lantaarnpalen; plaatsen van duidelijke bewegwijzering naar de binnenstad, verwijderen van onnodige borden en plaatsen van afvalbakken in de stijl van de binnenstad waren een aantal van de actiepunten die toen werden afgesproken. En compensatie van het groen rond de bomen in de vorm van aantrekkelijke plantenbakken. Enorme niet te verplaatsen bakken verschenen, persoonlijk niet mijn smaak en te groot voor de smalle stoep bij de ABN AMRO, maar met een aantrekkelijke invulling in ieder geval een kleurrijk accent in het gebied. Echter het vervangen en bijhouden van het groen bleef achterwege, waardoor de bakken een sta in de weg werden. Het wijkteam heeft tijdelijk samen met bloemist Gorissen de invulling op zich genomen met seizoensgoed. Nu is er een gratis groenplan gemaakt door een deskundige betrokken Gouwenaar, eigenaar van bureau RIS kantoorhoudende bij De Goudse, met vaste planten. Daarnaast zijn er bakken op maat gemaakt en opgehangen langs de railing bij de Spoorstraat door een vrijwilliger uit Nieuwe Park. De intens rode kleur vrolijkt de omgeving direct op. Meerdere (nieuwe) ondernemers in het gebied zullen zorgen voor een gietertje water op zomerse dagen. Met elkaar zorgen we er zo voor dat, in afwachting van een goed plan voor het zuidelijk stationsgebied, het stadsentree rond het station niet verder achteruit gaat.

Dit initiatief is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van SOG, het wijkteam en De Goudse.