Met 18 senioren een middag uit op de Goudse Waarden Reageren uitgeschakeld

Martijn, Davey en Mohamed, leerlingen in het examenjaar bij de afdeling Sport, Dienstverle-ning & Veiligheid van de Goudse Waarden, or-ganiseerden 2 november een heel geslaagde middag voor achttien senioren op school. Er werd gestart met bingo. De gasten luisterden aandachtig naar de opgenoemde nummers op de bolletjes, die uit de nieuwe bingomachine kwamen rollen. De prijsjes, zoals handzeep, li-monadesiroop en een fruitschotel, waren in kleurrijk papier verpakt en fleurden het schoollokaal op. Iedereen ging met een kleinigheid naar huis. Wie voor de tweede keer bingo scoorde mocht een greep doen in de snoeppot.

De middag werd afgesloten met een rondleiding door het moderne technieklokaal en de professionele keuken met het restaurant van de school. Zowel leerlingen als docenten beantwoordden de vragen van de gasten over het op de school aangeboden onderwijs.
Terug naar huis in de auto werd nog gezellig nagepraat. Een geslaagde middag; niet in de laatste plaats dankzij die aardige jongemannen….

De volgende activiteit is het jaarlijkse bezoek van Sinterklaas op school en wel op vrijdagmiddag 30 november van 14.00 tot 16.00 uur. Als u zich nog niet heeft aangemeld, maar u wilt wel graag mee, dan kunt u zich opgeven bij mevrouw Rietkerk, Winterdijk 1-109 of Wilma Neefjes, tel. 0182 515354. Alle bewoners van Nieuwe Park van 55 jaar en ouder en voormalige bewoners van het Rode Dorp zijn van harte welkom. Indien nodig wordt vervoer per privéauto geregeld. De kosten van de activiteiten worden betaald door het Wijkteam uit het drie-eurobudget.