Kattensingel renovatie

Het derde en laatste overleg van de werkgroep Kattensingel heeft op 26 april 2016, om 16:30 uur, in het Huis van de Stad Gouda plaats gevonden.

Veel punten zijn aan de orde geweest en in het verslag nog van verdere informatie in naschriften voorzien.
De belangrijkste zijn:
Varianten kadeconstructie
De volgende vier varianten zijn besproken:

 • Variant 1: stalen damwand met horizontale ankers
 • Variant 2: stalen damwand met schuine groutankers
 • Variant 3: Betonnen L-wand op betonnen palen
 • Variant 4: Betonplaat op betonnen palen

Elke variant heeft zowel voordelen als nadelen die de komende periode in overleg met de gemeente tegen elkaar afgewogen zullen worden. Gezien de risico’s van trillingen op de woningen bij het aanbrengen van stalen damwanden, gaat de voorkeur van de werkgroep uit naar een variant met betonnen palen. Er is overleg geweest met het ingenieursbureau, hoogheemraadschap en intern binnen de gemeente. Gekozen is om de constructie op palen uit te voeren (L-wand).Onderzocht wordt nog of deze geoptimaliseerd kan worden om de uitvoeringsrisico’s te verkleinen (grondwater, trillingen, verontreiniging).De kadeconstructie wordt ontworpen op een levensduur van 100 jaar.

Voorlopig Ontwerp inrichting Kattensingel
Naar aanleiding van het vorige werkgroepoverleg is de variant met een looppad van 1,65 meter breedte langs de kade uitgewerkt. In het ontwerp is uitgegaan van een vast stramien van parkeerplaatsen met daartussen een boom. In verband met de hoofdgroenstructuur is er een regelmatige afstand tussen de bomen. De hoeken van de parkeervakken worden uitgevoerd met bochtbanden en geen scherpe hoeken. De parkeervakken hoeven daarom minder breed te zijn (was 7 meter, wordt 6,50 meter per vak). De extra ruimte wordt toegekend aan de groen/boomvakken.

De snelheidsremmende maatregelen worden toegepast in de vorm van plateaus bij de zijwegen en drempels op locaties waar deze in de bestaande situatie ook liggen in verband met de fundatiewijze van de bebouwing. De plateau’s worden uitgevoerd in zwarte betonstraatstenen. Hierdoor zijn de plateau’s minder dominant aanwezig, maar vallen wel voldoende op omdat de structuur van betonstraatstenen afwijkt.

Ter hoogte van de zijwegen worden oversteekmogelijkheden aangebracht naar het looppad langs de kade. Voor het looppad langs de kade is een ander materiaal voorzien dan in het trottoir langs de woningen. De werkgroep geeft aan dat zij graag een kadeconstructie willen met het aanzicht van (gebakken) stenen. Dit geldt ook voor het wandelpad. De kade krijgt eenzelfde uiterlijk als in de bestaande situatie (beton), maar er is geen geld om het looppad en de kade uit te voeren in gebakken stenen. In de verdere uitwerking van het ontwerp wordt de locatie en type van de openbare verlichting en de locatie van de huisvuilcontainers nog met de gemeente afgestemd. Voor het ontwerp openbare verlichting wordt de richtlijn van de gemeente aangehouden, deze gaat voor de Kattensingel uit van functionele verlichting en niet van decoratieve verlichting.

Bundeling van werkzaamheden
Vanuit de werkgroep komt het verzoek om de werkzaamheden aan kabels en leidingen zoveel mogelijk mee te nemen.

Er is eenmaal per maand een regulier overleg met de nutsbedrijven. Hierin wordt het werk van de Kattensingel met de werkzaamheden van de nutsbedrijven afgestemd. Stedin en Oasen hebben al aangegeven werkzaamheden te gaan uitvoeren in de Kattensingel. De ervaring is dat Rekam bij dergelijke projecten ook altijd werkzaamheden gaat uitvoeren. De bereikbaarheid van de meters bij de woonboten is een aandachtspunt en zal in het overleg met de nutsbedrijven worden besproken.

Bomen en onderbeplanting
Bomen
In het vorige werkgroepoverleg heeft de gemeente een tweetal bomen voorgesteld voor de nieuwe inrichting, te weten:

 • Winterlinde (Tilia Cordata)
 • Amberboom (Liquidambar Styraciflua)

Door de Groencommissie Nieuwe Park is een advies uitgebracht voor het plaatsen van de Amberboom bij de nieuwe inrichting. Deze heeft een mooi blad dat in de herfst verkleurt naar rood/bruin. Na een stemming is de werkgroep het unaniem eens over toepassing van de Amberboom.

Onderbeplanting
Door de Groencommisie is een drietal soorten onderbeplanting voorgesteld:

  • Maagdenpalm, blauw (Vinca Major)
  • Hertshooi (Hypericum Calycinum)
  • Schaduwkruid (Pachysandra)

Schaduwkruid zal het niet gaan doen, omdat deze bij voorkeur groeit in schaduwrijke omgeving. De Hertshooi wordt roestig en de Maagdenpalm (Vinca Major) wordt te groot.

Als tegenvoorstel stelt de gemeente voor om een variant toe te passen:

   • Hertshooi “Peter Drummer” (gele bloemen)
   • Maagdenpalm (Vinca Minor, blauwe bloemen)

De Hertshooi wordt dan rondom de bomen geplant. De Maagdenpalm daaromheen. De werkgroep gaat akkoord met dit voorstel.

Hertshooi

Maagdenpalm