Jaarverslag 2012

Het jaar 2012 voor onze wijk in een aantal punten met als bron het jaarverslag

 1. De nieuwbouwprojecten Rode Dorp en Dijkgraef zijn volgens de planning het eind van het jaar afgerond en blijken heel aantrekkelijk. Vele woningen worden direct betrokken door te huren of te kopen.  Wel stellen we vast dat de groene inkleuring van het Rode Dorp sterk verschraald is.
 2. De samenwerking tussen scholen en vooral senioren in de wijk loopt goed. Leerlingen organiseren daarvoor activiteiten, ook als onderdeel van hun eindexamen.
 3. Voor het tweede jaar werd eind mei de Dag van het Park georganiseerd.  Het weer werkte niet mee maar dat deerde niet. Kern was aandacht voor het circus  met deelname van behoorlijk wat kinderen.
 4. Drie straten organiseerden een goed bezochte straatborrel. Er is geldelijke ondersteuning beschikbaar voor uitbreiding.
 5. Halloween in november trok zo’n zestig kinderen die prachtig geschminkt en gekleed door de wijk trokken.  Dit feest is in de wijk niet meer weg te denken.
 6. Het is nog steeds moeilijk om ons prachtige trapveld meer te gebruiken. We hopen dat de nieuwe bewoners met hun kinderen hier iets aan gaan veranderen.
 7. Ook dit jaar betaalt Hoogvliet het wekelijks vervoer van senioren naar de supermarkt. Senioren maken er veel gebruik van en de wijk levert  begeleiding.  De bus haalt nu ook mensen uit Korte Akkeren op.
 8. De gemeente is akkoord gegaan met de plaatsing van de Zonnewijzer afkomstig van het Albert Plesmanplein bij de ingang van ons park aan de kant van de Nieuwe Gouwe.  Het project is kostbaar dus we hebben wel sponsors nodig.
 9. De financiering voor het aanleggen van een jeu de boulesbaantje kwam rond. De aanleg zal in het voorjaar 2013 geschieden.
 10. 10. Het wijkteam heeft bij Multi Vastgoed gedaan gekregen dat een aantal winkels aan de Vredebest weer in gebruik genomen wordt.  Tijdelijk en in afwachting van de uitwerking van grootschaliger plannen met dat gebied.  In die plannen is al wel duidelijk geworden  dat het appartementengebouw aan het Crabethpark blijft staan.
 11. 11. De Groencommissie had intensief  overleg met de gemeente over verfraaiing van ons park. Er zijn plannen en er was geld,  maar vorderingen verlopen moeizaam.
 12. 12. Door een ergerlijke fout van Ballast Nedam  is langs de Winterdijk een aantal bomen gekapt die hadden moeten blijven staan. Een toezegging om voor compensatie te zorgen bleek boterzacht. Het hele jaar lagen de Winterdijk en de blokwoningen er troosteloos bij door de uitvoering van het rioleringsproject daar. Eind december werden de contouren zichtbaar van een opknapbeurt die tot tevredenheid kan leiden.
 13. 13. Ons park nam een dominante plaats in tijdens de monumentendag. Het thema ‘Groen van toen’ kreeg een nostalgische invulling.
 14. 14. Er is flink gekort op de subsidie die het wijkteam van de gemeente krijgt. Daar was in 2012 nog niet veel van te merken omdat we een aardige buffer hebben opgebouwd.  De korting wordt mede opgevangen door de ondersteuning van Factor-G te beëindigen.
 15. 15. Het buurtpreventieteam slaagt er goed in om vertegenwoordigers  uit de hele wijk in het team op te nemen. Inbraakpreventie kreeg veel aandacht.
 16. 16. Verkeer blijft een belangrijk aandachtspunt. Het kost automobilisten moeite om zich aan de 30 km te houden die voor onze hele wijk van kracht is.  Maar er wordt op de Kattensingel nu wel minder hard gereden.
 17. 17. De Winterdijk zal vooralsnog als tweerichtingsverkeer worden ingericht.  Maar de bewoners van het gebiedje krijgen na enige tijd de gelegenheid zich over de gewenste verkeerscirculatie uit te spreken.

Hier kunt u het jaarverslag 2012 van de stichting “wijkteam Nieuwe Park” downloaden. Het geeft een overzicht wat er in dit jaar gebeurd is, wat ons heeft beziggehouden en hoe een en ander tot stand is gekomen.