Inspreken in de raad m.b.t. groen en volière

Woensdag 18 februari zal Trudie Galama, lid van het wijkteam en coördinator van de groencommissie,  inspreken in de Goudse gemeenteraad over twee onderwerpen, die die avond worden behandeld: het verdwijnen van de volière en het terugbrengen van het onderhoudsniveau van het van Bergen IJzendoornpark. U kunt de tekst hier downloaden.