Informatie over geveltuintjes

Het wijkteam Nieuwe Park hoopt dat veel wijkbewoners een geveltuintje gaan aanleggen! Door langs de gevel van je huis een paar tegels te lichten, komt daar ruimte voor.

Zo’n geveltuintje brengt sfeer, kleur en leven in de straat: lieveheersbeestjes tussen de blaadjes, vlinders op de bloemen, vogels die bessen eten en tussen de takken hun nest maken. Het is prettig wonen in een groene en goed onderhouden omgeving! In deze “folder” staat hoe je een geveltuin kunt maken en onderhouden en aan welke regels je je moet houden.

Hier kunt u de folder downloaden

Voor bewoners rondom de Winterdijk

Niet alle werkzaamheden in uw straat zijn afgerond. Het kan zijn dat er nog iets moet gebeuren met de bestrating of dat er een fietsrek geplaatst gaat worden. Wanneer de beplanting beschadigd wordt door werkzaamheden aan de straat, wordt deze niet vergoed door de gemeente, of degene die in opdracht van de gemeente het werk uitvoert. Dat zou toch jammer zijn van de plantjes die u net hebt neergezet.

Maar als alle werkzaamheden in uw straat zijn afgerond kunt u aan de slag. In de laatste wijkkrant stond een uitgebreid artikel over de aanleg van een geveltuintje met tips voor de beplanting. Let u op de maximale breedte? Die is 45 centimeter, inclusief een deugdelijke opsluiting, bij voorbeeld een staande trottoirtegel.

Veel succes met de aanleg van uw tuintje. Het wordt deze zomer heel fleurig in onze wijk.

Groencommissie
Wijkteam Nieuwe Park