Hoe gezond is het leven in de Goudse gebieden? Reageren uitgeschakeld

Uitnodiging Wijklink Gouda breed

Wanneer   Donderdag 16 oktober 2014 van 17.30 tot 21.30 uur
Waar          Raadszaal, Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda
Wie             Iedereen werkzaam in zorg en ondersteuning in de wijk

Gouda kent binnenkort drie gebieden voor zorg en welzijn. Hoe prettig en gezond is het leven daar? Is in het ene gebied het gevoel van welbevinden misschien groter, dan in de andere? Scans en monitoren worden uitgevoerd om hiervan een beeld te geven. Herkent u uw wijk hierin?

Doelstelling van deze avond is om meer inzicht in de speerpunten te krijgen per gebied en mogelijke samenwerking op die punten te (her)ontdekken. Uw aanwezigheid en inbreng worden zeer op prijs gesteld’ Wat zijn de aanwijzingen voor ziekte, gezondheid en welbevinden in een bepaald gebied? Waar is men het gelukkigst en gezondst en welke factoren spelen hierbij een rol.
Lector Lowie Van Doninck zal ons zal ons meer vertellen over ‘Maak van je wijk een blauwe zone’. Met inspiratie van Van Doninck en uitleg over de wijkscans en de buurtmonitoren en de mogelijke interpretatie hiervan, gaan we per gebied uiteen om met elkaar te ontdekken en uitwisselen welke factoren specifieke aandacht behoeven om gezondheid en welbevinden te bevorderen. Transmuraal Netwerk en REOS organiseren deze bijeenkomst i.s.m. zorgverzekeraar VGZ en gemeente Gouda.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Aanmelden; Zie de agenda op de website van het Transmuraal Netwerk
www.transmuraalnetwerk.nl

Programma 16 oktober 2014

 • 17.30 uur Inloop met broodmaaltijd
 • 18.00 uur Welkom en inleiding door voorzitter Lia Donkers Transmuraal Netwerk Midden-Holland,
 • 18.15 uur ‘Maak van je wijk een blauwe zone’ Drs. Lowie Van Doninck, Lectoraat, Active Ageing, Academie voor Gezondheidszorg, Avans Hogescholen
 • 19.00 uur De mogelijke waarde van wijkscans en buurtmonitoren REOS, Gemeente Gouda en GGD HM
 • 19.15 uur Pauze
 • 19.45 uur Workshop per gebied
  • Plenair
   • Herkennen we ons gebied in de wijkscans en buurtmonitoren
   • Een ervaringsverhaal
   • Welke negatieve en/of positieve factoren zijn speerpunten
  • Naar interesse
   • Welke expertise is nodig en wie kan dat bieden
   • Welke rol kun jij vervullen bij welke factor(en)
 • 21.15 uur Afsluiting