Eindelijk geld voor herinrichting van het Zuidelijk Stationsgeld

Afgelopen week is bekend geworden dat de gemeente Gouda geld heeft gekregen van de provincie voor de bouw van fietsenstallingen voor 3400 fietsen in het Zuidelijk Stationsgebied. Dit houdt in dat het project nu wel kan starten. Van de zomer was het ontwerpplan door de gemeenteraad goedgekeurd onder voorbehoud dat pas begonnen mocht worden met de volgende stappen als financiële steun van het Rijk was verzekerd en dat is dus nu het geval.

In de komende maanden zal de gemeente opdracht geven aan een architectenbureau voor het maken van een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp zal waarschijnlijk eind 2017 klaar zijn. Gedurende deze ontwerpperiode zal er voor de bewoners de gelegenheid zijn om suggesties en ideeën voor het ontwerp aan de architect door te geven.

Daarna volgt het detailontwerp en de selectie van een aannemer voor de uitvoering van het werk. Voor de bouw gaat beginnen zitten we dan al een stuk in 2018, maar het is in ieder geval erg positief dat nu met het echte werk begonnen kan worden.