Een project over duurzaamheid in onze wijk

Hogeschool InHolland heeft een groene faculteit die in Delft zit. Een van de opleidingen is “Landscape and Environment’’ (gelukkig denkt men er over om daar weer een Nederlandse naam aan te geven). In hun derde jaar doen studenten een groot project. Ze stellen een duurzaamheidsprofiel op van een gebied aan de hand van een model dat ontwikkeld is aan de Universiteit van Amsterdam. Daarin zitten drie aandachtsgebieden: het milieu, de leefbaarheid en de economie. Die zijn weer onderverdeeld in totaal 25 aspecten. Sjaak de Keizer, wijkbewoner, heeft al langer contact met deze opleiding en hij vroeg zich af of een paar wijken in Gouda in aanmerking konden komen om als zo’n gebied bekeken te worden. Wij vinden dat best interessant en naast onze wijk doet ook Korte Akkeren mee. Het project begint met het verzamelen van gegevens. De gemeente beschikt over veel daarvan en ondertussen heeft al overleg plaatsgevonden en is afgesproken dat de studenten alles mogen opvragen.

In het model zitten al wijken met waarden die een totaal beoordeling ‘voldoende’ hebben gekregen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheden die bestaan in een wijk. In Nieuwe Park zul je meer groen vinden dan in Korte Akkeren. Met zo’n wijk worden we vergeleken.  Het aardige van de aanpak is dat we inzicht krijgen in de mogelijkheid om de duurzaamheid te verbeteren. Daarvoor kun je keuzes maken. Stoppen we geld in meer zonnecellen of willen we meer groen? Of moet de verkeersveiligheid omhoog? Geld kun je maar een keer uitgeven.

Een drie- of viertal studenten gaat met onze wijk aan de gang. We kunnen verwachten dat na het verzamelen van gegevens ook een aantal interviews met bewoners plaatsvinden. Om gegevens aan te vullen en om gegevens te verifiëren.

11 Februari vindt de aftrap plaats, met een korte ontmoeting in het Huis van de Stad. Daar is ook de wethouder bij, die het leuk vindt dat deze wijken aan dit project deelnemen. Half juni is het klaar. We gaan vragen of het lukt om de studenten op onze bewonersavond in het kort iets over de eerste ervaringen en uitkomsten te laten vertellen.