Een nieuwe poort naar de Binnenstad

Het doet ons een genoegen u het voorstel voor het Kleiwegplein te presenteren. In de wijkkrant Nieuwe Park van april 2016 stond een oproep aan de bewoners van de wijk om met ideeën te komen voor de verbetering van het Kleiwegplein. Wijkbewoner Sjaak de Keijzer heeft toen samen met Onno Trim, beide gepensioneerde stedenbouwkundigen van de gemeente Gouda, dit ontwerp voorgesteld. In de bewonersvergadering van 30 maart 2017 is het ontwerp zeer positief ontvangen. Ook andere bewonersgroepen worden over dit voorstel geïnformeerd. Het zal nu verder worden uitgewerkt en daarna aan het gemeentebestuur aangeboden. Hier kunt u de trailer zien

Veel plezier met het bekijken van deze trailer en u kan natuurlijk ook nog naar Sjaak en Onno reageren.
Sjaak de Keijzer: sjaja@hetnet.nl
Onno Trim: onnotrim@live.nl