Duurzaamheid in de wijk

Vier studenten uit het tweede jaar van de opleiding Landscape and Environment Management bij de Hogeschool Inholland hebben dit voorjaar een analyse geschreven over onze wijk. Daarnaast hebben drie ander groepjes hetzelfde gedaan voor de wijk Korte Akkeren. De vraag was welke verbeteringen mogelijk zijn om de leefbaarheid te vergroten. Het gaat dan vooral om de openbare ruimte en het accent ligt op de duurzaamheid. Half juni vond de oplevering plaats in ons Huis van de Stad, want ook de wethouder had haar belangstelling getoond voor deze projecten en was benieuwd naar de uitkomst ervan. We mochten voor de presentaties gebruik maken van de imposante raadszaal.

De analyse gebeurt aan de hand van een groot aantal aspecten. Voor vele daarvan scoort de wijk voldoende tot goed. Twee aspecten scoren slecht: het omgaan met leegstaande panden en braakliggende terreinen en de opwekking van duurzame energie. Langs de Vredebest en de Spoorstraat (lege panden) en langs de Nieuwe Gouwe (braakliggend terrein) zien we voorbeelden van het eerste en door de hele wijk voorbeelden van het tweede. Het aantal zonnepanelen in onze wijk is heel beperkt en er is een enorme kans gemist bij de nieuwbouw van het Rode Dorp. Prachtige daken zou ik zeggen. Blijkbaar was daar geen geld meer voor.

De studenten doen een groot aantal aanbevelingen en storen zich daarbij niet zo zeer aan financiële en andere praktische bezwaren en mogelijkheden. Zo stellen ze vast dat we in één klap het gebrek aan zonne-energie kunnen goed maken door de daken van de Goudse Verzekeringen en de Goudse Waarden te beleggen met meer dan 5000 zonnepanelen. Dat levert 1 miljoen KWh op en een besparing van 500 ton CO2, zo berekenen de studenten. Overigens maken de studenten wel duidelijk dat het financiële aspect van zo’n project voor de komende jaren nog niet zo eenvoudig te doorgronden is. De gemeente krijgt een rol bij de organisatorische ondersteuning en bewoners kunnen investeren in de panelen om zo aan goedkope energie te komen. Zo gek klinkt dat niet.

De waterkwaliteit in onze wijk laat te wensen over. Dat komt vooral door een aantal plekken met geen of slechte doorstroom. Stilstaand water zorgt voor vuilophoping. De studenten stellen voor een paar duikers aan te leggen en met wat pompen voor meer circulatie te zorgen. Of dat haalbaar is moeten we gaan uitzoeken.

De studenten kwamen regelmatig per trein de wijk bezoeken dus het was niet moeilijk om de puinhoop met fietsen bij het station te ontdekken. En als zelfs studenten dat vaststellen, moet er wel iets aan de hand zijn. Ze dralen er niet omheen, de oplossing is simpel: verplaats het busstation naar de noordkant en bouw een grote fietsenstalling. Nu moeten wij de gemeente er nog van overtuigen dat dit de vanzelfsprekende oplossing is en dat wij ze dat niet hebben ingefluisterd.

De verkeersveiligheid op de Kattensingel en bij het station moet ook beter. Met wegversmallingen, ook door het aanbrengen van groen, kan dat lukken. Zo stellen ze voor om op de Kattensingel dertig extra bomen te planten. Dat kan de projectgroep voor de herinrichting van de Kattensingel die voor volgend jaar gepland is mooi meenemen.