De Walgaerde

Het grote pand op de hoek Van Beverninghlaan/Van Swietenstraat staat al enkele jaren leeg. Enkele maanden geleden is het pand verkocht en de nieuwe eigenaar is de heer S.W. Slob uit Gouda. Hij heeft dit pand aangekocht, omdat hij het een heel mooi pand vond, zoals het in zijn brief aan de omwonenden staat. Hij wil het huis uitgebreid verduurzamen/verbouwen en daarna verhuren. Er zullen 11 studio’s komen, waarbij elke studio zijn eigen badkamer, toilet en keuken zal hebben.

Bij deze rigoureuze verbouwing zal veel aandacht besteed worden aan verduurzaming zodat door een drastische isolatie van het hele pand en een warmtepomp, het pand als gasloos in haar bestaan verder gaat. Tijdens de werkzaamheden, die in oktober begonnen zijn, wordt de tuin gebruikt als opslagterrein voor bouwmaterialen en parkeerplaats voor de aannemer zodat de omwonenden zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden zullen hebben. Als de bouwwerkzaamheden klaar zijn, rond de zomer van 2020, zal de huidige tuin opgedeeld worden in een deel parkeren en een deel nieuw in te richten tuin.