De plannen voor het Zuidelijk Stationsgebied Reageren uitgeschakeld

De afgelopen weken zijn we druk in de weer geweest met het herziene plan voor het Zuidelijk Stationsgebied. Daar heeft u in de afgelopen maanden hier al veel over kunnen lezen. Multi Vastgoed is met een nieuw voorstel gekomen waarbij de Vredebest en de Spoorstraat flink worden aangepakt en daar nieuwe winkels, ook twee hele grote, komen.  Het busstation gaat naar de andere kant van het station en er komt een parkeergarage. Het is moeilijk om enthousiast te worden over het winkelplan, maar vooruit. Wat voor de hele wijk onacceptabel is in dat plan is de laconieke manier waarmee men omgaat met de gevolgen voor het verkeer in de betrokken wijken. Sommige straten worden vele malen zwaarder belast, waarbij eerder gemaakte bewuste keuzes om de leefbaarheid te verbeteren wijken voor Multi Vastgoed. Er is een bespreking bij de gemeente geweest en we hebben in kunnen spreken tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad. Vervolgens heeft de gemeenteraad er zelf over gedebatteerd en weer later op 3 juli een besluit over genomen. Op de inspraakavond kwam alleen de Kamer van Koophandel met instemmend commentaar, verder was er vrijwel uitsluitend forse kritiek. Je kunt niet alleen maar een plan ontwikkelen voor de bouw van een aantal winkels en dat in feite los van de gevolgen ervan presenteren of die gevolgen bagatelliseren. Bunnik vatte het (met mijn woorden) goed samen: als je niet bereid bent om als ontsluiting de Van Hofwegensingel aan te leggen hou dan je mond. Hij probeerde die bereidheid alsnog te krijgen, maar dat leverde weinig resultaat op.

Ik vond vooral het optreden van wethouder Ruwhof teleurstellend. Ze kwam met de indrukwekkende vondst dat een dergelijk plan niet gerealiseerd kan worden zonder gevolgen voor het verkeer. Dat weten we ook wel, maar om een straatje van 500 auto’s per dag dan naar 2500 op te schalen? En in de Crabethstraat hebben vroeger al trams gereden dus daar zal heus niks meer verzakken.  Dat zegt de wethouder. De discussie een paar weken daarna in de gemeenteraad maakte een verheugende indruk. Vrijwel alle fracties spraken uit het plan niet goed te vinden. Dat maakte het mogelijk met enig vertrouwen de besluitvorming op 3 juli tegemoet te zien.

Maar Multi Vastgoed zat niet stil en berichtte de gemeenteraad op chantagetoon dat afwijzen van het plan zeer negatieve consequenties zal hebben voor de ontwikkeling van het hele gebied rondom het station, ook aan de noordkant. De projectontwikkelaar kreeg steun van commerciële zijde in Gouda, die aandringt op uitstel van het besluit. Fracties in de gemeenteraad bleken daar verdeeld over. En zo werd het woensdagavond 3 juli.

Al met al een eenvoudige maar toch ook rommelige behandeling. Iemand had besloten het als laatste punt, zo tegen elf uur op de agenda te zetten. Onbegrijpelijk en de gemeenteraad veranderde dat. Na een lange schorsing was de stemming overduidelijk, drie stemmen voor en dertig tegen. Waarom hadden we ons zorgen gemaakt? Een motie met het verzoek aan het college om de partijen om de tafel te krijgen, en daar werden  zowaar ook bewoners en het wijkteam bij genoemd, haalde het evenmin. We lijken terug bij af.

Dan zitten we nu met de restanten. Een geslaagd gezamenlijk optreden, bravo, maar geen plan. En dat er met de Vredebest en de Spoorstraat iets moet gebeuren vinden we allemaal. Elders in deze krant kunt u lezen dat De Goudse in zijn kantoor op de begane grond ook aan de vestiging van winkels denkt. Dat is er vlak naast. Niet zo gek om één en ander in samenhang te bekijken. Ikzelf vind de panden in de beide straten nog best de moeite waard, maar ik heb geen enkel zicht op de huidige kwaliteit. Als je maar lang genoeg niets aan onderhoud doet valt zo’n straat vanzelf in elkaar en is handhaven niet haalbaar meer. Zo is ook het oude Rode Dorp verdwenen, lees het artikel van Piet IJsselsteijn.

We hebben elkaar wel eens gezegd dat we zelf voor veel betere plannen kunnen zorgen. Zijn we het dan niet aan onszelf en de stad verplicht om tenminste één zo’n plan op te stellen?