De nieuwjaarsreceptie Reageren uitgeschakeld

Vrijdag 18 januari vond onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst plaats. In het bruine café van Het Segment. Op bijgevoegde foto’s kunt u zien hoe gezellig de school die ruimte heeft gemaakt. De ouderen onder ons zullen vertederd kijken naar een verveloos lessenaartje dat honderd maar ook nog zestig jaar geleden in lagere scholen werd gebruikt. Volgend jaar op de foto.

Op deze bijeenkomsten is er speciale aandacht voor nieuwe bewoners, vorig jaar waren dat met name de nieuwe wijkgenoten van Gouds Magnifiek, nu die van Het Rode Dorp en de Dijkgraef, met woningen die in het afgelopen najaar zijn opgeleverd. Omdat het wijkteam regelmatig de adressen krijgt van de nieuwe bewoners in de wijk kunnen zij benaderd worden. De belangstelling van nieuwelingen was niet overweldigend, maar zoals u ook op de foto’s kunt zien waren alle doelgroepen aanwezig. Daarnaast troffen we er een vertrouwde groep van vrijwilligers en wijkteamleden. Onze voorzitter Peter Schönfeld schetste een beeld van onze activiteiten in het nieuwe jaar, waar ik de bewonersavond van 14 maart uitlicht. Schrijf die alvast in uw agenda.

Uit de gesprekjes met de nieuwe bewoners bleek unaniem dat men zeer tevreden was met de nieuwe behuizing en ook het wijkje plezierig vond. Dat klonk dus goed. We hopen dat die mening een blijvende is.
Het was gezellig, geanimeerd en goed verzorgd. Eigenlijk waard om door nog meer van u bezocht te worden. Laten we dat voor volgend jaar maar afspreken, u komt ook.