Crabethstraat 38

Het kantorencomplex aan de Crabethstraat 38 staat nu bijna leeg. Het is de bedoeling dat hier een appartementengebouw van wordt gemaakt. In principe verandert er niets aan de buitenkant. De vorm van het dak wordt iets gewijzigd en daardoor ongeveer 1 meter hoger. Verdere details en ook de timing zijn op dit moment niet bekend. Wel is het duidelijk dat in verband met de komst van deze appartementen ook een aantal extra parkeerplaatsen moet worden aangelegd. Waar dit moet gebeuren is nog niet duidelijk. Bij de gemeente is erop aangedrongen om een informatieavond voor omwonenden te organiseren. Op deze avond zouden praktische dingen zoals opslag van bouwmateriaal e.d. en eventuele verkeersproblemen kunnen worden besproken. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de heer van Tol (tel. 0622287114, mail mvantol@odmh.nl)