Containers

Na de plaatsing van ondergrondse containers in de Ferdinand Huyckstraat blijkt dat bij een aantal woningen nog zogenaamde Kliko’s staan. Deze afvalcontainers zijn overbodig nu de ondergrondse containers voor restafval zijn geplaatst. Daarnaast zijn er ook nog de cocons met containers voor groenafval. De nu nog aanwezige containers horen dus niet meer thuis in het openbaar gebied.

Daarom zal Cyclus ook overgaan tot het innemen van de verschillende containers. Het gaat dan om de containers die bij de zogenaamde blokwoningen staan. Deze bewoners krijgen een brief waarin staat op welke datum de containers voor de laatste keer aangeboden mogen worden voor lediging. Er zal een datum genoemd worden voor de laatste keer lediging van de grijze containers en de laatste keer lediging van groencontainers. Na de laatste lediging zullen de containers opgehaald en afgevoerd worden. Hoogstwaarschijnlijk zal dit medio juni 2013 gaan plaatsvinden.

Wellicht ten overvloede willen wij u wijzen op de afvalstoffenwet en het in gebruik nemen van openbaar gebied. Met andere woorden is het zo dat de overbodige containers niet meer gebruikt mogen worden. Hier kan op gehandhaafd worden en dan kunnen er boetes opgelegd worden bij oneigenlijk gebruik. Wij gaan ervan uit dat dit niet nodig zal zijn en dat iedereen zorgt dat de containers worden aangeboden op de datum die in de brief zal worden genoemd. Wij roepen iedereen op zich aan de juiste aanbiedregels te houden. Dus geen bijplaatsingen van grof vuil of overige afvalfracties en gewoon gebruik maken van de voorzieningen die bestemd zijn voor het afval. Hieronder valt natuurlijk ook het Afval Breng Station aan de Goudkade. Zie voor meer informatie op www.cyclusnv.nl