Collectief “BEWONERS Van Bergen IJzendoornpark”

De bewoners van het Van Bergen IJzendoornpark hebben zich verenigd in een Collectief. Zij bundelen hiermee hun krachten tegen de voorgenomen plannen van ontwikkelaar Multi Vastgoed in samenwerking met de Gemeente Gouda voor het Stationsgebied. De bezorgdheid richt zich met name op het door het plan gegenereerde verkeer. De door de Grontmij opgestelde verkeersanalyse bevat volgens het Collectief ernstige onvolkomenheden en leidt tot een onjuiste conclusie. De verkeersnorm voor een 30 km gebied met een woonfunctie wordt sterk overschreden en druist in tegen het eerder vastgestelde beleid om het monumentale park een groen rustpunt in Gouda te laten zijn, waar door een maatregel tegen sluipverkeer het al aanzienlijke verkeersaanbod juist terug zou worden gebracht. Daarbij vreest het Collectief ook voor de verkeersveiligheid van de vele fietsers in het gebied, zoals de scholieren van GSG Het Segment en de Goudse Waarden.  Het Collectief zal op korte termijn in overleg treden met de Gemeente en haar “zienswijze” – in nauwe samenwerking met het Wijkteam – kenbaar maken.