Burendag 2012 Reageren uitgeschakeld

Het initiatief kwam van Mevrouw Tiny Rietkerk van Het Binnenhof. Sinds de bouw van de aanleunwoningen van Gouwestaete was het er nog niet van gekomen om bij elkaar op bezoek te gaan.

Beide, Het Binnenhof en Gouwestaete zijn met elkaar verbonden via het zorgcentrum Gou-westein. En uiteraard treffen de bewoners elkaar wel incidenteel bij de activiteiten in Gouwestein zelf maar dat is toch wat anders. De Burendag was dus eigenlijk een zeer welkome aanleiding om een wat nadere kennismaking met elkaar te organiseren.
De prachtige binnentuin van Het Binnenhof vormde een welkom decor en de gasten van Gouwestaete hebben hun bewondering niet on-der stoelen of banken gestoken! De koffie en het borreltje vielen in zeer goede aarde.
En (uiteraard) werden de bewoners van Het Binnenhof uitgenodigd voor een tegenbezoek bij het maandelijkse koffie-uur van Gouwestaete (in de Plaza van Gouwestein). Kortom een ge-slaagde invulling van de Burendag!

Namens de bewoners van Gouwestaete, Klaas Broekens

 Bewoners van Gouwestaete bij Het Binnenhof op de koffie