Bouwinitiatief van de Gouwe Reageren uitgeschakeld

Aan het Stationsplein staat het hoofdkantoor van de Goudse Verzekeringen. De Goudse is in 1924 opgericht door Geert Bouwmeester en van een eenmanszaak, kantoorhoudende op de overloop van zijn woonhuis, uitgegroeid tot een bedrijf met nu ca. 800 werknemers. Na het samenvoegen van de Goudse vestiging met een kantoor in Utrecht is het kantoorgebouw op het voormalige Crabethparkje uitgebreid met twee verdiepingen.

Sindsdien is er in de verzekeringsbranche en dus ook bij De Goudse heel wat veranderd. De laatste jaren worden delen van het kantoor niet meer door De Goudse gebruikt. Bij het eerste plan van Multi Vastgoed voor het zuidelijk stationsgebied is dan ook door De Goudse meegedacht met een deels nieuwe invulling van de begane grond van hun kantoor. Omdat de honderd parkeerplaatsen in de garage niet meer allemaal nodig zijn voor personeel en bezoek, is recent al besloten om het gebruik door derden (betaald) te verruimen.

Eind vorig jaar is De Goudse met een adviseur van de IBUS Company zelfstandig verder gegaan met het ontwikkelen van hun deel in het plan voor het zuidelijk stationsgebied. Dit heeft geleid tot het in april 2013 voorleggen van een bouwinitiatief aan het Coördinatieoverleg Bouwinitiatieven (CBI) van de Gemeente Gouda. Dit CBI maakt een quick scan van het initiatief en geeft vervolgens advies aan de wethouder of het plan kans van slagen heeft en het zinvol is om het verder uit te werken. Tijdens de behandeling van het laatste plan van Multi Vastgoed eind mei in de Gemeenteraad kwam dit bouwinitiatief van de Goudse ter sprake. Kort nadat wij vanuit bewonersgroepen bij de Gemeente informatie opvroegen wat dit initiatief nu precies inhield, volgde een uitnodiging van IBUS en De Goudse voor een gesprek op 25 juni jl.

Wat houdt het initiatief in?

De Goudse behoudt zijn mooie hoofdentree, waar met de kerstdagen altijd een grote versierde kerstboom staat. De (deels glazen) pui op de begane grond, lopende vanaf de hoofdentree, langs het Stationsplein waar nu o.a. een winkel van de ANWB en het kantoor van Arriva is gevestigd, wordt doorgetrokken en krijgt een nieuwe doorlopende moderne ronde look. De hoeken van het gebouw langs het Stationsplein worden er in het plan dus uitgehaald. De achter de plint gelegen te verhuren ruimtes worden vergroot en opnieuw ingedeeld ten behoeve van nog nader in te vullen winkels. Daarbij is het streven om een horeca etablissement langs het plein te openen om tijdens kantooruren (openbaar vervoer) bezoekers aan Gouda een hapje en een drankje aan te bieden. Tja, net als vroeger toen hier niet de bussen, maar de paardentram stopte en in de uitspanning “La Station” de passagiers onder het genot van een drankje konden wachten?! Voor de indeling van de winkelruimtes/horeca, totaal ca. 2300 m2, zijn varianten bedacht. Een daarvan heeft een grote winkel met een toegang aan zowel het Stationsplein als aan het Crabethpark naast de parkeergarage. Daarnaast zijn er nog prille plannen om de bovenste twee etages om te bouwen tot appartementen voor de verhuur.

Bij het overleg waren vertegenwoordigers van wijkteam Nieuwe Park (Peter Schönfeld), Platform Zuidelijk Stationsgebied (Marrianne Waalwijk), VOF De Lombok (Michiel Bunnik) en Bewonerscollectief Nieuwe Park (Wilma Neefjes) aanwezig. In een eerste reactie hebben we aangegeven dat het plan door een aantrekkelijker gevel en horeca tijdens kantooruren een positieve impuls kan geven voor verdere herontwikkeling van het gebied. Grote aantallen gestrande trein/buspassagiers kunnen dan eindelijk zittend worden opgevangen.  Daarbij zal de toevoeging van een woonfunctie van positieve invloed zijn op de sociale controle en levendigheid in het gebied waar tot ‘s avonds laat mensen vanuit het openbaar vervoer gebruik van maken. Wel maakt het natuurlijk veel uit welk soort winkels er in de plint (mogen) worden opgenomen, en hoeveel extra verkeer het oplevert. Op het moment dat ik dit schrijf moet het definitieve nee tegen het plan van Multi Vastgoed, vanwege met name het niet kunnen creëren van een autoluw gebied rond het station naar de stad en het toevoegen van verkeer aan de buurten er omheen, nog door de Gemeenteraad op 3 juli worden uitgesproken. En verkeer blijft een belangrijk criterium bij welke ontwikkeling in dit gebied dan ook.

De Goudse heeft uitdrukkelijk aangegeven dat er nog slechts sprake is van een bouwinitiatief met verschillende uitwerk mogelijkheden. Afgesproken is om als er een volgende stap gezet gaat worden, na instemming door het CBI, in ieder geval weer in overleg met elkaar te gaan. Omdat deze ontwikkeling een investering in het gebouw betekent adviseert IBUS dat er bij de start huurders bekend zijn voor de nieuwe winkelruimtes.