Bomenkap in het Van Bergen IJzendoornpark Reageren uitgeschakeld

Er worden 11 bomen gekapt. Negen hiervan zijn vanwege de geplande ophoging niet te handhaven en 2 bomen zijn van dermate slechte kwaliteit dat ze niet gehandhaafd kunnen worden. Er komen 5 nieuwe bomen voor terug. Het streven is om de ophoging, inclusief het kappen van de bomen nog voor het einde van 2014 te realiseren, anders vinden de werkzaamheden begin 2015 plaats. Dit bericht hebben de omwonenden van het Van  Bergen IJzendoornpark eind oktober ontvangen en u heeft het ook in de Goudse Post kunnen lezen. Ik sprong meteen achter mijn PC om duidelijkheid te krijgen om welke bomen het hier ging, want iedere boom telt! De overzichttekening van de te kappen bomen was voor mij één groot vraagteken. Maar er kwam al heel snel een geruststellend antwoord van Marianne Driehuijs van de afdeling ruimtelijk beleid en advies van de gemeente Gouda.

Het merendeel van de bomen staat achter de volière. Omdat de bomen daar nogal dicht op elkaar staan, is er voor gekozen om minder bomen terug te planten die dan mooi kunnen uitgroeien. Langs de weg Van Bergen IJzendoornpark wordt een boom aan de kant van de woningen vervangen door een moeraseik (zou de ophoging niet overleven) plus de els aan de waterkant, en aan de andere kant gaat een slechte ailanthus=hemelboom weg, die de ophoging niet overleeft. De hemelboom wordt vervangen door een nieuw exemplaar.