Bezuiniging op groenonderhoud

De gemeente gaat bezuinigen op groenonderhoud. Dat zal zichtbaar worden in het straatbeeld en in het Van Bergen IJzendoornpark. Wij hebben onze bezwaren in een brief aan de gemeente kenbaar gemaakt en op woensdag 18 februari hebben wij gebruikgemaakt van het recht om de gemeenteraad in zijn vergadering in het Huis van de Stad toe te spreken.

In de drie minuten spreektijd die ik had, heb ik aangegeven dat het terugbrengen van het onderhoudsniveau een verkeerde keuze is. Het Van Bergen IJzendoornpark is meer dan een cultuurhistorische, groene plek. Het park biedt gelegenheid voor sport en spel. Een trimclubje is er actief. Op zaterdagmorgen is de scouting er te vinden. De bewoners van Gouwestein lopen er hun dagelijkse rondje evenals de ambtenaren uit het Huis van de Stad en de werknemers van de Goudse.

Het Wijkteam draagt zijn steentje bij om het park interessanter te maken. Denk aan de prachtig gerestaureerde zonnewijzer, het beeld van Euridice en de twee aalscholvers in de vijver. En verder de beeldententoonstelling “Park in Beeld”, waarvan het beeld “Le Fossile Noir” in het park is blijven staan. Daarnaast wordt de bestaande bomenroute vernieuwd.

Het bovenstaande bewijst voldoende dat het wijkteam en de bewoners trots zijn op hun park en er veel voor willen doen. De gemeente kan echter niet verwachten dat alles van de bewoners komt.

Ik heb aangegeven dat de bewoners graag willen helpen om een en ander in stand te houden door burgerparticipatie, maar er zijn grenzen aan wat je van bewoners mag verwachten. Daarom heb ik aan de Raad en wethouder Niezen gevraagd ons de helpende hand te bieden, zodat we samen een oplossing vinden voor het onderhoud, en het park een groene oase blijft met een kwetterende volière waarvan de Gouwenaars kunnen genieten en trots op kunnen blijven.