Bewonersavond Reageren uitgeschakeld

Op donderdag 3 april hadden we onze jaarlijkse bewonersavond, waarvoor we opnieuw gebruik mochten maken van de gemeenschapsruimte in Gouwestein. Dat is een prima ruimte voor zo’n happening, met zit- en loopruimte op onze maat. Het was weer gezellig druk met nog net wat meer belangstelling dan vorig jaar, schat ik in. De gebruikelijke informatiestandjes, waarbij vooral de zorg en groen ruim vertegenwoordigd waren. Opvallend aanwezig hingen vier grote flappen met informatie over de varianten voor de ontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied.

Om acht uur startte Rien Prins de vergadering en al direct bleek dat de regie besloten had dit jaar geen uitloop in de tijd toe te staan. Iedereen werd aan de toegedeelde tijd gehouden en bracht ook de discipline op de voordracht daarin netjes af te ronden.

Peter Schönfeld blikte kort terug op 2013 en beschreef de activiteiten die binnen de wijk (ook) in 2014 plaatsvinden. Hij werd daarbij ondersteund door een presentatie op scherm die de hele avond doorliep en opnieuw vakkundig in elkaar was gezet door Irene Tielman, die het wijkteam ondersteunt. Vooral de tentoonstelling van een aantal grote beelden in ons prachtige park deze zomer moet dan genoemd worden. De opening valt samen met de Dag van het Park op 31 mei en het evenement loopt door tot september.

Onze penningmeester Gerrit van der Gaarden werd herbenoemd en toonde daarover zijn vreugde door een opgewekte en deskundige presentatie van de financiële (taart) stukken. We hebben vorig jaar erg veel inkomsten gehad omdat sponsors ons goed gezind waren. Belangrijke en kostbare projecten waren de aanleg van de jeu de boule baan en het opknappen van de zonnewijzer. De bedragen gingen er dus tenminste zo hard weer uit als ze binnenkwamen. Maar ondertussen hadden we daar dan wel iets moois voor gerealiseerd.

Lies Elte had een paar maanden eerder besloten om als lid van de redactie van de wijkkrant te stoppen. Ze werd in het zonnetje gezet voor haar langdurige bijdrage aan die krant, met interviews, maar vooral door haar kritisch en deskundig oog voor het gebruik van onze taal. Daardoor bent u de afgelopen jaren nauwelijks een taalfout in onze maandelijkse editie tegengekomen. Hulde voor Lies.

De wijkagenten gaven een overzicht van de incidenten die jaarlijks in onze wijk plaatsvinden. Dat viel wel mee het afgelopen jaar. Maar ze blijven ons attenderen op waakzaamheid, want inbraken gaan via een klein hoekje. U kunt ze benaderen als u een advies nodig heeft. Te hard rijden in onze dertig kilometer wijk zal wel een probleem blijven, want handhaven krijgt geen prioriteit. En op de Kattensingel al helemaal niet, want die verbindingsweg is voorlopig nog niet ingericht op het rijden van dertig kilometer en dan is er helemaal geen beginnen aan om te controleren.

Anne-Marie Blok sprak over het belang van een burennetwerk. Mensen blijven langer alleen wonen, de helft van onze wijk bestaat uit alleenstaanden. Het krijgen van zorg wordt minder makkelijk, omdat bezuinigingen onvermijdelijk zijn. Bewoners geven te kennen contacten met buurtgenoten erg belangrijk te vinden. Maar ook duidelijk is dat niet iedereen die contacten makkelijk legt. Duidelijk is dat we energie moeten stoppen in de ontwikkeling van burennetwerken, waardoor er meer sociale cohesie kan ontstaan. Hoe maken we mensen die hulp nodig hebben duidelijk dat zij daar om mogen (moeten) vragen?

Tot slot gaf Stefan Morel een overzicht van de activiteiten en resultaten van het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied (BZS). Op dit moment krijgen de gewenste verkeersstromen veel aandacht. We willen een verkeersluw gebied dat aansluit bij het gebruik van die omgeving en de gewenste kleinschaligheid. Het busvervoer speelt daarbij een belangrijke rol en de vraag is of het busstation dan niet beter naar de noordkant kan. Dat moet dan wel op korte termijn duidelijk worden. Maar ook de ontsluiting van de Kadebuurt vraagt aandacht, auto’s moeten daar normaal in en uit kunnen blijven rijden. Bunnik heeft nog steeds plannen om kantoorvilla’s te bouwen en ook die moeten natuurlijk goed bereikbaar zijn. Zo komt de van Hofwegensingel weer om de hoek kijken. Mooi is dat vrijwel alle betrokkenen in en bij het gebied de bereidheid tonen om mee te denken. Je zou toch zeggen dat er dan ook iets haalbaars tevoorschijn moet komen.

Een kritische opmerking kwam uit het Platform ZSG. Ëén van de leden vond dat hij onvoldoende betrokken werd bij de activiteiten die het Bewonersinitiatief ontwikkelt. Daar spreekt een ambitie uit die misschien wel niet gewenst is, zo zei hij. Dat wekte enige verbazing omdat het Platform regelmatig is uitgenodigd voor overleg en ook had kunnen deelnemen aan bewonersavonden die recent georganiseerd zijn. Afgesproken is dat beide snel om de tafel gaan zitten.

 

Agnes van Buuren, de directeur van Gouwestein sloot de presentaties af met een schets van haar plannen. De plek van Gouwestein in en samen met de wijk krijgt verder vorm. Zij ziet ook graag dat inwoners van de wijk betrokken zijn bij activiteiten in Gouwestein. Het centrum heeft behoefte aan vrijwilligers, maar biedt ook vertier voor wijkbewoners.

 

Om kwart voor tien sloot de ceremoniemeester de vergadering, ruim eerder dan in voorafgaande jaren. De behoefte aan een drankje voor de droge kelen was er niet minder om.