Bewonersavond maart 2013 Reageren uitgeschakeld

Donderdag 14 maart hielden we onze jaarlijkse bewonersavond. Dit keer niet in Het Segment maar in Gouwestein, dat ons heel gastvrij onderdak bood toen nogal laat bleek dat Het Segment niet beschikbaar was.  De grote zaal in Gouwestein past ons precies. Er waren zo’n tachtig mensen, vergelijkbaar met eerdere jaren. De avond begon met een welkomstwoord van Agnes van Buuren, de nieuwe directeur van Gouwestein, die uitsprak de samenwerking met de wijk erg op prijs te stellen en graag voort te willen zetten.

In het eerste uur kwamen de bestuurlijke zaken aan bod. Met een terugblik naar het afgelopen jaar en een vooruitblik naar de rest van 2013. Daarbij hoort de aankondiging van een feestelijke dag over een paar maanden om te vieren dat Het Rode Dorp zo prachtig is geworden en dat nu eindelijk de riolering van de blokwoningen en de Winterdijk is opgeknapt.  Er komt een jeu de boules baan en we zetten de tradities voort van De Dag van het Park en de viering van Halloween. Beide al jaren heel succesvol. Onze voorzitter besteedde veel aandacht aan het afscheid van Jaap Addicks, die door zijn verhuizing buiten de wijk geen bestuurslid kan blijven. Jaap heeft zich heel lang en heel intensief voor de belangen van de wijk ingezet en daar past grote waardering bij. Als aandenken kreeg hij een beeldje van de aalscholver die in ons park staat.  Elders in deze wijkkrant kunt u een interview lezen dat Wilma Neefjes met hem had en dat een goed beeld geeft van zijn inspanningen en de moeilijkheden daarbij.  We zijn erin geslaagd een opvolger voor Jaap te vinden: Rien Prins, die  zich al heeft voorgesteld in het februarinummer van de wijkkrant.

Buurtpreventie vertelde over haar werk en legde dit jaar de nadruk op inbraakpreventie. Onze wijkagenten vertelden daarover en hun verhaal treft u ook in deze krant aan. Nuttige informatie die we allemaal moeten gebruiken. We hebben weer een koppel agenten en Ronald van Zwienen stelde zich voor. Hij kent Gouda en ook onze wijk als zijn broekzak.

Gerrit van der Gaarden presenteerde de financiële gegevens en meldde dat de financiële commissie tevreden is over zijn administratie. We moeten afwachten wat precies de consequenties zijn van de forse bezuinigingen die de gemeente ons heeft opgelegd. Gelukkig hebben we wat  mogen sparen zodat de gevolgen langzaam zichtbaar worden.

In het tweede uur kwamen een paar projecten aan de orde die in de nabije toekomst plaats gaan vinden.  Daaronder de vernieuwing van het park.  De eerste conclusie is dat er het afgelopen jaar eigenlijk weinig of niets gebeurd is. Vorig jaar werden vergelijkbare plannen gepresenteerd. Verschil is dat geen geldbedragen meer genoemd worden, vorig jaar ging het nog om 50.000€. Nu kondigt de gemeente een fasering aan, zwijgt over het geld  en laat veel adviezen die geld kosten gewoon vallen. De planningshorizon ligt voorlopig op één jaar en men is van plan daarin door het hele park heen wat nieuwe beplanting aan te brengen en weg te halen wat er eigenlijk niet hoort.  Het goede nieuws is dus dat er echt wat gaat gebeuren.  Aansluitend vroeg Anneliet Schönfeld aandacht voor de geveltuintjes. Voor de nieuwe woningen in het Rode Dorp , voor de stroken tussen de blokwoningen maar ook in andere huizen van de wijk kan het leuk zijn langs de (voor) gevel  wat bloemen  te planten. De gemeente vindt dat prima, ook als u daarvoor een tegeltje moet lichten. Wel bescheiden natuurlijk. Beter dan een uitgebreider verhaal hier te lezen kunt u de middenpagina’s van deze krant opslaan. Daar vindt u  in mooie kleuren wat we bedoelen.

Het plan om een aantal winkels in gebruik te nemen langs de Vredebest en de Spoorstraat werd toegelicht. En de ‘eigenaar’ van de eerste nieuwe winkel vertelde wat hij allemaal doet. Een  benadering van graffiti als geaccepteerde vorm van versiering die waardevol kan zijn. Hij toonde een paar mooie voorbeelden van het opleuken van blinde gevels in Alphen aan de Rijn.  Het ziet ernaar uit dat binnenkort meer winkels in gebruik genomen worden.

Marrianne Waalwijk presenteerde de plannen voor de Dag van het Park. De podiumkunsten staan centraal.  En we nodigen alle wijkbewoners uit  hun ´kunsten´ te tonen.  Natuurlijk is er de taartenbakwedstrijd  met dit jaar een kunstzinnige inslag.  Wie zorgt voor een aalscholver van marsepein?  Houd de middag van 25 mei vrij en kom langs.

De plannen voor de zonnewijzer werden toegelicht. We zijn nog steeds van plan de zonnewijzer bij de ingang van het park aan de kant van de Gouwe te plaatsen. Dat heeft de goedkeuring van de gemeente.  Maar dat lukt alleen als we behoorlijk wat geld ophalen want het is een kostbare restauratie.  De komende maanden moet duidelijk worden hoe reëel de kansen zijn.

Net als vorig jaar kreeg ook Michiel Bunnik het woord. Hij is nog steeds van plan langs het spoor een kantoorpark te bouwen, maar de vorderingen in de planvorming zijn bescheiden. Hij blijft optimistisch en daarin steunen we hem graag.

 

Palet Welzijn vertelde ook iets over zijn activiteiten.  Zij ondersteunen mantelzorgers, mensen die continu betrokken zijn bij het helpen van hulpbehoevende medemensen.  Als een mantelzorger een enkele keer vrij wil hebben of die zorg hem of haar even teveel wordt, kan Palet Welzijn de taak tijdelijk overnemen. Bereikbaar via 0800-9359456, een gratis nummer.

 

Wat later dan gepland begon de afsluitende borrel.  Maar iedereen was gebleven en de borrel  was geanimeerd als altijd.