Bewonersavond in Gouwestein op donderdag 9 april

Vanaf 19.30 uur inloop en ontvangst met koffie en thee en gelegenheid tot het verkrijgen van informatie op de informatiemarkt.

20.00 uur: start van de vergadering met verschillende presentaties.
21.30 uur: vervolg van de informatiemarkt met een drankje

1.  Informatiemarkt

 • Dag van het Park
 • Creacafé
 • Halloween / ecokids
 • Wijkteam
 • Gouwestein
 • Straatspelletjes
 • Zuidelijk Stationsgebied
 • Sociaal Team
 • Het park / Bomenroute
 • Geveltuintjes
 • Duurzaamheid in de wijk
 • Bunnik, enz.

2. Vergadering

 • Opening
 • Vooruitblik 2015
 • Bestuursaangelegenheden
 • Financiën  en verslag kascommissie
 • Buurtpreventie
 • Politie
 • Sociaal Team
 • Duurzaamheid
 • Zuidelijk Stationsgebied