Beursvloer bij de Goudse Verzekeringen Reageren uitgeschakeld

Donderdag 20 november was het de derde keer dat maatschappelijke organisaties en bedrijven in Gouda bij elkaar kwamen om te kijken of ze iets voor elkaar konden betekenen. Ons wijkteam was er ook.

Het is een leuke formule en de ruimte die we van de Goudse verzekeringen mogen gebruiken stimuleert enorm. De deelnemers hebben van te voren aangegeven wat ze zoeken en wat ze bieden. En als er een club is die biedt wat een ander zoekt en omgekeerd ontstaat er een match. Dan vullen die twee een formulier in waarmee ze trots naar de aanwezige notaris gaan die de overeenkomst bekrachtigt. Zo’n match ontstaat vooral tussen een bedrijf, bijvoorbeeld Cyclus, en een maatschappelijke organisatie, bijvoorbeeld ons wijkteam. Maar nodig is dat niet, ook twee maatschappelijke organisaties kunnen onderling iets regelen. Het leuke was dat de tegenprestatie niet het trekken van een portemonnee mocht zijn, daarvoor heb je niet zo’n beurs nodig.

Onze wijk had de jeu de boules baan in de aanbieding, maar ook het trapveld bij het Segment. En omdat ik bridger ben hadden we ook bridgelessen beschikbaar. Vlak voor de aanvang van de beurs hadden we nog besloten ook ons park mee te laten doen, met een leuke wandeling en eventueel de kunstroute.

We zochten vooral naar vergaderruimte, omdat we zonder budget in de toekomst daar steeds minder geld voor beschikbaar krijgen. We hebben drie matches afgesloten, in totaal waren dat er tachtig. Het idee om personeel van een bedrijf of instelling een leuke wandeling aan te bieden met een sportactiviteit vond weerklank. De Rabobank sprak uit dat het park op zichzelf al voldoende aantrekkelijk is om als tegenprestatie te kunnen dienen. Medewerkers wandelen daar regelmatig. U zult hun advertentie in komende wijkkranten tegenkomen. De gemeente gaat kijken of we zo nu en dan in het Huis van de Stad terecht kunnen, bijvoorbeeld voor onze bewonersavond. Dat zou natuurlijk prachtig zijn en het idee om ONS stadhuis ook voor ONS toegankelijk te maken heeft wel iets. De derde match was met ‘de Klub’ waar vele vrijwilligers zich inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze hebben een buurthuis vlak bij het ziekenhuis en dat mogen we gebruiken. Hun vrijwilligers willen best wel eens jeu de boulen na een interessante wandeling.

We gaan ook nog met De Goudse Waarden en Het Segment praten, want misschien kunnen we er nog wel een lunch, bereid door hun leerlingen aan toe voegen. Dan heb je helemaal een uitje.

Een merkwaardige ervaring hadden we met Cyclus. Dat had een vierde match kunnen worden, maar toen ik me voorstelde kreeg ik te horen dat ze al een match met een wijkteam gesloten hadden en dat vonden ze wel genoeg. Dat is jammer, want ze hadden leuke dingen als aanbod en een prima presentatie (was wel een prijs waard geweest). Ik had graag voor vijf ouderen uit onze wijk een viertal uren onderhoud in hun tuin geregeld en als tegenprestatie het jeu de boulen van een paar Cyclus medewerkers gewonnen. Maar dat gaat niet door.

Foto van Oscar van der Wijk