Bericht van Gouwestein Reageren uitgeschakeld

Centrum Gouwestein zoekt enthousiaste vrijwilligers voor het welslagen van de diverse activiteiten. Nadere informatie over vrijwilligerswerk kunt u verkrijgen bij Lynet Mechielsen.

  • Het restaurant zoekt vrijwilligers met name voor de maandag, vrijdag en in het weekend van 10.00-14.30 uur
  • In de huiskamers op de verpleegafdeling is ook nog grote vraag naar assistentie met hand- en spandiensten op alle dagen van de week.
  • Het Grand Café zoekt enthousiaste vrijwilligers voor de zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur
  • De wandelclub op zaterdag zoekt hulp van 9.30-12.00 uur

Comfort à la Carte

Ook voor iedereen die zelfstandig woont binnen of buiten Gouwestein of Gouwestaete of het Binnenhof is er de mogelijkheid om lid te worden van Comfort à la Carte (ook voor familieleden van bewoners). Met dit lidmaatschap kunt u met aantrekkelijke kortingen gebruik maken van onze diensten. Bijv. eten in het restaurant en meedoen met alle activiteiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de cliëntadviseur Annette Mulder. Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar bij de receptie van Gouwestein.

De spreuk van de maand: ”De regen valt altijd meer naast iemand, dan boven op z’n hoofd”