Bericht van Buurtpreventie

Fietspad Winterdijk 

Zwerfafval

Watervogels niet voeren

Fietspad Winterdijk 

Het deel van de Winterdijk dat ligt naast Nieuwe Parkerf is alleen bestemd voor fietsers en wandelaars. Aan beide kanten van dit fietspad staat een langwerpig blauw bord met “fietspad” wat betekent dat er geen brommers met ingeschakelde verbrandingsmotor mogen rijden.Helaas wordt dit vaak genegeerd en rijden er brommers en scooters met hoge snelheid langs fietsers wat vaak tot gevaarlijke situaties leidt.Aan politie en handhaving is gevraagd actieve controle uit te oefenen. Ook een extra bord met de tekst: “fietspad dus niet voor brommers en scooters” zou kunnen helpen.

Zwerfafval

Hang uw zak met PMD (is o.a. plastic afval) ‘s avonds van te voren of op de dag dat het afval wordt opgehaald aan de lantaarnpaal. Dat bespaart uw omgeving veel ergernis en verkleint de kans dat uw zak kapot wordt gepikt en het afval gaat zwerven.

Watervogels niet voeren
De concentratie van eenden op sommige plekken in onze wijk is groot. Behalve dat het water wordt vervuld, is ook de Jeu de boules baan onbruikbaar door de uitwerpselen van eenden.
De gemeente schrijft dat dit op veel plekken in de stad speelt en een lastig probleem is. Er loopt een proef met het plaatsen van borden om watervogels niet te voeren. Van het voorjaar zijn er op drie hotspotlocaties borden geplaatst. De komende periode worden deze drie locaties gemonitord. Aan het einde van het jaar wordt geëvalueerd wat het resultaat hiervan is. Dan zal ook worden gekeken hoe hier verder mee om te gaan. Intussen doen wij een dringend verzoek aan alle bewoners van onze wijk: Watervogels niet voeren!

 

Fietspad Winterdijk

Fietspad Winterdijk

Zwerfvuil

Zwerfvuil

Watervogels niet voeren

Watervogels niet voeren