Aanpak woninginbraken Reageren uitgeschakeld

In verband met het in aantal toenemende woning-inbraken in onze regio en de inbraken in Gouda in het bijzonder vragen wij u de komende tijd alert te zijn. Analyse en actualiteit leren dat voorafgaand aan, gedurende en na de kerstvakantie, inbrekers gebruik maken van de donkere uren en de afwezigheid van bewoners. Inbraken vinden in deze periode zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts plaats.

Samenwerken vergroot pakkans
De politie zet extra menskracht in om de woninginbraken tegen te gaan. Een goede samenwerking met wijkbewoners is echter onontbeerlijk. Uw melding vormt de basis van een succesvolle samenwerking met als doel de aanhouding van inbrekers en het veiliger maken van uw woonwijk.

Verdachte omstandigheden, de heterdaadsituatie (stel u ziet onbekenden interesse tonen in woningen in uw straat of u ziet hen daadwerkelijk inbreken) kunt u via 112 aan de politie melden. Observeer eventuele verdachte personen, neem signalementen in u op, onthoud bijzondere kenmerken van deze personen en geef deze door aan de politie. Ook de looprichting of een beschrijving van eventueel door deze personen gebruikte vervoermiddelen is voor de politie belangrijke informatie.
Via het algemene telefoonnummer 0900-8844 kunt u minder spoedeisende waarnemingen doorgeven en/of uw wijkagent benaderen.

Tips
Ga in gesprek met uw buren en wees alert op elkaars eventuele afwezigheid. Sluit, bijvoorbeeld indien u uw woning verlaat, ramen en deuren evenals poortdeuren goed af. Bezit u een hond, maak dan eens een extra ronde in de avonduren. Houd opklimmogelijkheden zoals containers of ladders zoveel mogelijk buiten bereik van anderen.