in uitvoering zijnde/aankomende onderhoudswerkzaamheden aan 7 beweegbare bruggen

In de periode van 29 augustus tot en met 30 november wordt er bij de Dirck Crabethbrug, de Goverwellebrug, de Pottersbrug, de Rabatbrug, de Steve Bikobrug, de Sint Joostbrug en de Sint Remeijnsbrug groot onderhoud uitgevoerd. De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf Slangen staal uit Gouda.

Bereikbaarheid

Om de onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren zullen de volgende afsluitingen plaatsvinden:

  • De Sint Joostbrug afgesloten in week 36. Tijdens deze afsluiting dienen voetgangers en fietsers om te lopen/rijden via de Sint Remeijnsbrug of de Sint Joostbrug.
  • De Dirck Crabethbrug afgesloten van week 37 tot week 42. Tijdens deze afsluiting dienen voetgangers en fietsers om te lopen/rijden via de Sint Remeijnsbrug of de Sint Joostbrug.
  • Steve Bikobrug afgesloten in het weekend van week 43/44. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid via de Rabatbrug.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.gouda.nl/onderhoudbruggen. Voor vragen kunt u contact opnemen met het meldpunt via tel. 14 0182 of meldpunt@gouda.nl