Schoolgebouw Winterdijk 14

Het voormalige schoolgebouw Winterdijk 14 staat al geruime tijd leeg. Omdat er geen nieuwe bestemming gevonden is voor dit pand, is het voornemen van de gemeente dit gebouw in 2016 te gaan slopen. Vooruitlopend op een sloop moet er ecologisch onderzoek rond het gebouw gedaan worden naar o.a. de aanwezigheid van vleermuizen.

Dit onderzoek moet gedurende een jaar worden uitgevoerd. Dit onderzoek is half juni gestart. Omdat dit betekent dat er dan ’s avonds en ’s nachts mensen op het terrein lopen, hebben we met bijgevoegde brief de direct omwonenden geïnformeerd.

Dit ecologisch onderzoek staat geheel los van de daadwerkelijke sloop van de school. Volgende week zal een eerste gesprek gevoerd gaan worden met een adviseursbureau over de stappen die doorlopen moeten worden om uiteindelijk in 2016 het gebouw te kunnen gaan slopen.

Als er meer duidelijkheid is over o.a. de manier waarop er gesloopt gaat worden, wanneer en door welk bedrijf dat zal gebeuren, zal dat uiteraard met het wijkteam worden besproken.