Wijkjaarprogramma 2015

In 2008 is de gemeentelijke nota ‘’Ruimte geven om verantwoordelijkheid te nemen’’ door de Goudse gemeenteraad aangenomen. Op grond hiervan werd er ieder jaar een wijkjaarprogramma opgesteld waarin de activiteiten van het wijkteam voor het komende jaar staan. Ondanks het feit dat de gemeente in 2014 deze manier van werken bij de Goudse wijkaanpak heeft verlaten heeft het Wijkteam Nieuwe Park óók in 2015 toch weer een wijkjaarprogramma opgesteld. Dit keer zonder de gemeente en de andere wijkpartners: Cyclus, politie, Mozaïek Wonen en de scholen. Het programma is in de “geest” van de voorgaande wijkjaarprogramma’s opgesteld. Daarom verschilt het hiervan niet veel. In 2015 wordt het geld dat voor de uitvoering van de activiteiten nodig is, nog ten dele door de gemeente (€ 10.000) en ten dele door de reserves van het wijkteam bekostigd. Vanaf 2016 tot 2018 zal de bijdrage van de gemeente slinken tot € 3000 per jaar. Zoals het er nu naar uitziet kan het wijkteam gelukkig zijn belangrijkste activiteiten (zoals de wijkkrant) tot dan blijven uitvoeren. Wel zullen we moeten zoeken naar additionele inkomstenbronnen.

In het wijkjaarprogramma 2015 staan de volgende thema’s als volgt:

  •  Thema 1: Sociale samenhang bevorderen
  • Thema 2: Schoon, Heel, Veilig, Verkeer en parkeren (Buurtpreventie)
  • Thema 3: Groen behouden en betrokkenheid van de bewoners vergroten (Groencommissie)
  • Thema 4: Nieuwe ontwikkelingen in de wijk

De inhoud van het Wijkjaarprogramma 2015 kunt u hier downloaden